Prečo by mali deťom čítať aj otcovia?

Dnešná spoločnosť vníma často čítanie s deťmi skôr ako akúsi „ženskú činnosť“.

Niet potom divu, že sa od nich, ako matiek, aj častejšie očakáva, že práve ony budú tie, ktoré sa viac angažujú do čítania deťom. Čo však oteckovia? Aký efekt by malo na deti čítanie rozprávok s otcom?

Odborníci v tom majú jasno

Ak by ste si náhodou mysleli, že otcovia by v tomto smere nedokázali dať dieťaťu toľko, ako samotné matky, mýlite sa. Podľa aktuálnej štúdie Harvardskej univerzity je to presne naopak. Jej záver znie jednoznačne – deti dokážu čerpať viac benefitov z čítania, pokiaľ sa ho zhostia oteckovia. Aby však nešlo len o akési všeobecné skonštatovanie, tu sú 3 hlavné dôvody, ku ktorým štúdia dospela:

Dieťa vníma čítanie s otcom ako niečo špeciálne a lepšie sa sústredí

Možno je aj vaše dieťa už zvyknuté, že večer pred spaním sa vo dverách jeho detskej izby zjaví skôr mama, ako otec. Ak by sa to aspoň raz za čas otočilo, pre dieťa by to predstavovalo niečo skutočne špeciálne. Tým pádom by sa na príbeh ľahšie a jednoduchšie sústredilo.

Dieťa je viac otvorené nápaditejším diskusiám

Štúdia ďalej tvrdí, že hoci sa ženy veľakrát považujú za „väčšie“ čitateľky, po tom, ako svojmu dieťaťu prečítajú nejaký príbeh, majú tendenciu klásť mu skôr faktické a učiteľské otázky, ktoré dieťa až tak neprivedú k hlbšiemu premýšľaniu.

Naproti tomu, oteckovia svojimi abstraktnejšími otázkami pôsobia na dieťa hravejšie. Púšťajú sa skôr do diskusie ohľadom detailov, čím nepriamo povzbudia dieťa k tomu, aby sa nad príbehom viac zamyslelo a hľadalo súvislosti, napríklad aj v spojitosti so svojím vlastným životom. Tým sa u neho lepšie rozvíja nielen predstavivosť, ale aj jazyk.

Dieťa si vybuduje k otcovi silnejší a jedinečný vzťah

V tomto bode sa odkazuje predovšetkým na budovanie vzťahu medzi otcom a synom, avšak nepochybne sa dá aplikovať aj vo vzťahu k dcére. Spoločné čítanie dokáže prispieť k utuženiu vzájomného vzťahu nielen tým, že svojmu dieťaťu odovzdáte niečo, čo obohatí jeho život a dopomôže k budúcim lepším akademickým výsledkom, ale aj tým, že si na seba možno nájdete konečne viac času po celodennom pracovnom zhone.  

Dôležité odporúčania 😉

Autori predmetnej štúdie odporúčajú, aby sa oteckovia prvotne angažovali v čítaní dieťaťu už od jeho 2 rokov.  Zároveň dodávajú, že nie je potrebné, aby ste sa v tomto ohľade pozerali na kvantitu. Úplne postačí, ak sa tejto činnosti povenujete čo i len 20 minút denne a zachováte si určitú pravidelnosť. Aj za tento čas dokážete totiž svoje dieťa skutočne obohatiť.

Samozrejme, vyššie spomenuté zistenia nesmerujú k tomu, aby boli matky z procesu čítania vylúčené. Nič im predsa nebráni v tom, aby sa čítania tiež zúčastnili ako prípadný poslucháč. A ak by aj nie, môžu si po celom dni ukradnúť aspoň kúsok času len a len pre seba. 

A ako je to u vás? Angažujú sa oteckovia v čítaní s vašimi ratolesťami?